Inspiracje

Trudno powiedzieć co konkretnie mnie inspiruje. Raczej jest to wypadkowa różnych doświadczeń, spostrzeżeń, zapamiętanych pejzaży, oglądanych dzieł sztuki, które później zostają poddane przetworzeniu na mój język.

Batik "Gruszki", 118x84 cm, 2016 r.

Ważny jest dla mnie także element eksperymentu, głównie w sferze kolorów. Niekiedy w trakcie barwienia porzucam pierwotną koncepcję, bo okazało się, że uzyskany kolor znacznie lepiej będzie się prezentował w innym towarzystwie.

Batik "Irysy", 114x52 cm, 2017 r.

Co do formy, ona także ulega zmianom, wolę abstrakcje, niedopowiedzenia, np. ledwo zaznaczone płatki irysów, albo skrzydło motyla. Czasami tkanina sama narzuca formę, gęsto tkana powoduje, że kolory są bardziej nasycone, jak np. w obrazie "Irysy", czy "Gruszki. Natomiast cienka, przezroczysta, skłania do obrazów bardziej subtelnych, akwarelowych, np. w obrazie"Motyl".

Batik "Motyl", 25x13 cm, 2017 r.

Najnowsze posty: