Wystawy

„Praca wykonywana z pasją staje się dla Marty najwyższą przyjemnością,
która skłania ją do dalszych twórczych poszukiwań.”

~ Alicja Czuber - Filonik